[ kaitensushi ] [ lounge / arcade / kawaii / kitchen / tunes / culture / silicon ] [ otaku ] [ yakuza ] [ hell ] [ ? / chat ] [ lewd / uboa ] [ x ]

/hell/ - internet death cult

IROM OTNEMEM
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

• Files Supported: webm, swf, flv, mkv, mp4, torrent, 7z, zip, pdf, epub, & mobi.
• Embeds Supported: youtube, vimeo, dailymotion, metacafe, & vocaroo.
• Max. post size is 10MB / 4 files.

Remember to keep it cozy!

Posting works again.

File: 1475869364332.jpg (61.53 KB, 430x430, 1462909549225.jpg)

 No.381

Ten chan jest przejęy przez polskich sushi rollków. Oficjalnym językiem chana staje się polski.
This chan is over taken by Polish sushi rolls. Polish is now official language.

 No.382

File: 1475869707645.jpg (3.48 MB, 3840x2349, 1464901615817.jpg)

I don't know Polish, but I'll try my best!

 No.383

>>382
to sie kurwa lepiej staraj

 No.384

File: 1475869922256.jpg (73.8 KB, 620x447, 1467185247577.jpg)

jesteście comfy?

 No.385

File: 1475870024632.webm (2.21 MB, 960x720, SUPER PANIENKA!!!.webm)

>>384
testuje cy przyjmuje webmy z dźwiękiem :3

 No.386

>>384
poczułem ciepło że nie jestem tutaj sam

 No.387

File: 1475870225805.jpg (411.43 KB, 1600x1600, 1468278558093.jpg)

>>386
spoko ziomeczku

 No.388

Jaki muchomor dzisiaj sushi rollki?

 No.389

File: 1475870693245.jpg (246.38 KB, 1192x1300, 1428186294360.jpg)

uwaga wynoszę kontent

 No.390

File: 1475870723472.png (11.4 KB, 318x326, 1469535330110.png)

>>388
jest daijobu
musiałem dzisiaj zrobić jedną rzecz i wcześniej niż zwykle wstać tj o 12, jutro musze wstać o 9 rano ;_;
pozatym ok, chociaż brakuje mi czasu na oglądanie wszystkich baji które leco

 No.391

File: 1475871069869.jpg (241.26 KB, 806x704, 1462818108470.jpg)

>>390
ehh od 2 miesięcy nie chce mi się oglądać bajek
widziałem dzisiaj keijo i żezuncja motzno, możliwe że zobaczę dla inby na chanach

 No.392

File: 1475871775432.jpg (46.48 KB, 512x288, 1474118413651.jpg)

czuje kompromitacje cwela że nikt tu nie pisze

 No.393

>>392
wina rzydów

 No.394

File: 1475872271151.jpg (1.05 MB, 4358x4358, cover.jpg)

Czego słuchacie?

 No.395

>>394
foliarskiej audycji

 No.396

>>394
w sumie losowo klikam muzyke w kucbarze
teraz leci https://www.youtube.com/watch?v=YUyJZj048bg

 No.397

>>395
ten zjeb krawiec to taki nudziarz i tryhard mi sie nie chciao

 No.398

>>397
pierdolą o pakietach photoshopa xD

 No.399

File: 1475873784515.png (833.52 KB, 1919x948, Screenshot_13.png)


 No.400

File: 1475874108700-0.jpg (1019.28 KB, 2000x2000, Front.jpg)

File: 1475874108700-1.jpg (1.12 MB, 2570x2000, Back.jpg)


 No.401

>>381
please don't claim my comfy chan in the name of poland

i want to be able to actually read the board

 No.402

File: 1475874393120.jpg (86.23 KB, 960x720, [DeadFish] Cardcaptor Saku….jpg)

Why must you guys ruin everything?

 No.403

>>385
Dawno tego nie widziałem i już zupełnie o tym zapomniałem :3

 No.404

>>399
rójumysł

 No.413

File: 1475884757745.png (228.45 KB, 1192x830, 1457994053816.png)

>tfw want to like Poland but they act like Russians all the time

 No.414

So what's in a Polish Roll?

 No.415

>>413
Poor sushi roll ;_;, pool poles

 No.416

>>413
they basically are russians lol

 No.417

Dobrý den :3

 No.418

File: 1475988129233.png (517.03 KB, 1280x720, 1470183048144.png)

zły dzień kurwa od wczoraj 5 godzin snu i nemurenai

 No.420

go to bed poland
this is why no one likes you

 No.1097

>tfw you will never into space

 No.1098

File: 1503749841673.png (169.31 KB, 352x498, drunken samurai.png)

jebane normiki wczoraj robiły imprezkę w hehe piątek wieczur i przez to ja też musiałem pić wódę u siebie w pokoju żeby nie bać się wyjść do kibla i prawie wyczerpałem zapas wódy na ten tydzień jprdl[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ kaitensushi ] [ lounge / arcade / kawaii / kitchen / tunes / culture / silicon ] [ otaku ] [ yakuza ] [ hell ] [ ? / chat ] [ lewd / uboa ] [ x ]